fbpx

חוג ידידי ברונו גרונינג (עמותה)

חוג ידידי ברונו גרונינג

שירות שקיבלו מאיתנו: קידום ממומן בפייסבוק, בניית דף נחיתה

לחוג ידידי ברונו גרונינג בנינו דף נחיתה שמטרתו הייתה לתת לאנשים יותר פרטים על החוג, שמתקיים ב-17 מקומות בארץ נכון לתחילת הקמפיין. בתקציב של כ-70 ש"ח ביום לכל הקמפיין, הם הצליחו לייצר חוגים חדשים במקומות ולהרחיב את העמותה פי 2 מבחינת כמות משתתפים. ספרנו 769 אנשים שהשאירו פרטים ועוד מספר לא יודע של אנשים שהשאירו בקשות לחזור אליהם בתגובות ובשאר אמצעי תקשורת אחרים. הקמפיין עבד נהדר.

בחודש הראשון – אחרי שהגענו ל-300 לידים חדשים למנחים – הגענו למצב בו אנחנו מקדמים את הרצאותיה של ד"ר ברברה שליקר ומצליחים להביא עמותה שלמה להרצאותיה בכל הארץ. אפשר להחלים ממחלות, גם קשות, באמצעות תודעה איתנה.

Call Now Button